În luna noiembrie, PwC și DocProcess au organizat ediția din 2018 a Conferinței despre facturarea electronică, cu privire la Directiva nr. 2014/55/UE care prevede utilizarea documentelor electronice în cadrul achizițiilor de tip B2G. Directiva intră în vigoare la data de 18 aprilie 2019.

Directiva prevede:

Parlamentul European și Consiliul European au votat la data de 16 aprilie 2014 Directiva nr. 2014/55/UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

Statele membre vor adopta, publica și aplica dispozițiile necesare pentru a respecta obligația prevăzută la Articolul 7 de a primi și procesa facturi electronice. Acest lucru implică adoptarea de măsuri care impun autorităților și entităților contractante care intră în domeniul de aplicare al Directivei, să poată primi și procesa facturi electronice care sunt în conformitate cu standardul european (EN 16931) referitor la facturarea electronică până la data de 18 aprilie 2019, la 18 luni de la publicarea referinței la standard din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Statele membre vor trebui să comunice Comisiei Europene textul pentru acele măsuri.*

PWC și DocProcess au colaborat în vederea creșterii gradului de conștientizare privind facturarea electronică în rândul societăților din România și pentru a ajuta clienții să gestioneze transformarea digitală absolut necesară. Trecerea la facturarea electronică plus RPA (Robotic Process Automation – automatizarea proceselor prin robotizare) pot ajuta o societate să devină matură din punct de vedere digital, în ceea ce privește achizițiile, logistica, finanțele și contabilitatea.

Mircea Bozga PWC - DocProcess

O mulțime de întrebări…

Mircea Bozga (PwC), Georgiana Iancu (PwC), Raluca Gheorghiță (PwC), Liviu Apolozan (DocProcess) și Ileana Chermenschi (DocProcess) au moderat conferința pe subiecte precum:

  • Ce înseamnă o factură corectă din punct de vedere fiscal?
  • Care sunt implicațiile UE55 privind achizițiile publice și când va avea România obligația să le implementeze?
  • România se îndreaptă către un model de „TVA în timp real” sau de „casă de compensare” ca mijloc pentru a reduce diferența dintre veniturile teoretice și veniturile reale din TVA? Au fost prezentate cazul Americii Latine și cazul viitor al Italiei care vor implementa TVA-ul în timp real începând cu 1 ianuarie 2019.
  • Care sunt beneficiile pentru mediul B2B al prezentei Directive? Conform exemplelor recente la nivel european, comerțul B2B a beneficiat în mare măsură de eficiență operațională, eliminarea erorilor, conformitate, deduceri de TVA și controale mai rapide.
  • Cum vor fi stocate facturile, comenzile și documentele aferente în format electronic pe o platformă de gestionare a înregistrărilor? Sunt încă necesare arhivele fizice atunci când documentele sunt scanate și stocate într-un format electronic?
Liviu Apolozan, DocProcess CEO presenting at PwC conference

Instrumente pentru a sprijini transformarea digitală

Evenimentul s-a încheiat cu o demonstrație publică de utilizare a mai multor instrumente care ajută societățile să devină conforme și mai eficiente în același timp:

DocProcess a prezentat:

  1. Platforma DocXchange – o platformă de automatizare care poate intermedia și controla documentele, precum și noul
  2. Serviciu DxArchive – o soluție de gestionare a documentelor în cloud pentru documentele de achiziții-vânzări.

Împreună, aceste două platforme formează baza transformării digitale în procesul de achiziții-vânzări, care acoperă departamentele de achiziții, logistică, contabilitate și finanțe.

PwC Europa Centrală și de Est (CEE) a dezvoltat 2 instrumente (VAT Fraud Tracker și FAIT) care permit:

  1. VAT Fraud Tracker (Sistem de urmărire a fraudei în domeniul TVA), care monitorizează atât datele actuale, cât și pe cele istorice pentru a urmări anomaliile și, în consecință, bunurile vulnerabile la fraudă;
  2. FAIT (Fraud Assessment and Intelligence Tool Instrument de evaluare a fraudelor și informații), care monitorizează partenerii de afaceri locali pentru a-i identifica pe cei care sunt cei mai susceptibili pentru a comite fraude.

În concluzie, există multe oportunități pentru societăți să-și automatizeze activitatea și să devină conforme. Indiferent dacă România va adopta UE55 în timp util (18 aprilie 2019) sau dacă va alege să amâne procesul cu 18 luni, un lucru este sigur: utilizarea facturării electronice (trecerea de la documente pe hârtie la documente structurate, care pot fi procesate automat de roboți) aduce viteză, eficiență și reducerea costurilor cu până la 80% în procesul de control al documentelor.