Blog article featured images 1

Facturarea electronică obligatorie în Arabia Saudită – ești pregătit pentru Faza 1?

La 28 mai 2021, ZATCA (Zakat, Autoritatea Fiscală și Vamală), cunoscută anterior ca GAZT, a publicat Rezoluția finală a Controalelor, Cerințelor, Specificațiilor tehnice și Regulilor de procedură pentru implementarea prevederilor Regulamentului de facturare electronică în Regatul Arabiei Saudite. Sfera de aplicare a mandatului rămâne aceeași: toți contribuabilii rezidenți supuși taxei pe valoarea adăugată (TVA) și alte părți care emit facturi fiscale în numele furnizorului impozabil trebuie să respecte sistemul de facturare electronică.
 

Cea mai importantă modificare a rezoluției finale este că „Integrarea” (Faza 2) a fost amânată din iunie 2022 până în ianuarie 2023. Termenul limită pentru Faza 1, „Generare și arhivare”, rămâne același – 4 decembrie 2021.
 

Faza 1: Generare și arhivare (4 decembrie 2021)

Contribuabilii vor fi obligați să genereze e-facturi (facturi fiscale și facturi fiscale simplificate) într-un format XML structurat, conform noilor specificații de conținut, și să le stocheze electronic.

Etape obligatorii în Faza 1:

  • Actualizarea sau instalarea de noi sisteme de facturare;
  • Adăugarea de coduri QR la facturi;
  • În cazul în care contribuabilul este înregistrat pentru TVA, trebuie adăugat numărul de TVA al cumpărătorului.

Procedura de facturare electronică în Faza 1:

  • Vânzătorul emite și salvează factura printr-un sistem de facturare electronică care respectă cerințele ZATCA pentru Faza 1;
  • Factura trebuie să conțină toate elementele solicitate într-o factură fiscală;
  • Cumpărătorul primește o copie a facturii.

Faza 2: Integrare și autorizare (ianuarie 2023)

Contribuabilii vor trebui să fie integrați cu platforma de facturare electronică a ZATCA.

  • Facturile fiscale vor urma abordarea centralizată de pre-autorizare, prin care furnizorul trimite mai întâi factura către ZATCA – care validează și aplică semnătura electronică – înainte de a o trimite cumpărătorului;
  • Facturile fiscale simplificate vor urma abordarea de raportare în timp real, prin care furnizorul va trebui să-și aplice semnătura electronică pe factură înainte de a o trimite cumpărătorului. Factura fiscală simplificată trebuie apoi raportată la ZATCA în termen de 24 de ore de la emitere.

Pentru Faza 2, ZATCA va notifica anumiți contribuabili sau industrii cu cel puțin șase luni înainte.
 

Cum să te pregătești pentru această schimbare

Companiile din Arabia Saudită ar trebui să înceapă să se pregătească acum prin efectuarea unei evaluări a impactului noilor reguli de facturare electronică și a disponibilității lor de a se conforma noilor cerințe.

Tendința globală de digitalizare a proceselor de afaceri se accelerează și primii în adoptarea acestor tehnologii beneficiază de un avantaj competitiv net. De ce să nu profiți de această oportunitate pentru a-ți reevalua și digitaliza complet propriile procese? Începând cu facturarea electronică, le poți oferi clienților tăi o experiență fără fricțiuni și poți avea acces la date în timp real, informații despre afacerea ta și inteligență competitivă. Și cea mai bună parte: soluția se va amortiza foarte repede.

Te putem ajuta în călătoria digitală, indiferent în ce punct al traiectoriei te situezi. Începem prin a-ți evalua disponibilitatea de a respecta noul mandat. Apoi ne ocupăm de implementarea soluției de facturare electronică, cu cel mai mic nivel de perturbare a afacerii pe care o conduci.

Dincolo de facturarea electronică, afaceri de toate dimensiunile își pot debloca întregul potențial al digitalizării prin automatizare end-to-end. Soluția noastră Business Ecosystem Automation (BEA) compatibilă cu peste 200 de ERP-uri, nu numai că te va ajuta să fii conform, ci îți va oferi și vizibilitate în timp real asupra tuturor fluxurilor de afaceri. Și în plus, va înlesni generarea unui ROI rapid al investiției făcute. BEA îți permite preluarea controlului proceselor la nivelul întregului ecosistem de afaceri: conectându-te digital cu clienții, furnizorii, partenerii logistici, precum și instituțiile financiare și publice. Procesele de afaceri ar trebui să facă mai mult decât mutarea documentelor de plată și facturare; ele pot crea valoare reală și inteligență competitivă.

Share on: