Untitled design 3

Facturarea electronică obligatorie în Arabia Saudită - ești pregătit?

Companiile din Regatul Arabiei Saudite au la dispoziție mai puțin de 7 luni pentru a implementa tehnologia pentru emiterea și stocarea facturilor electronice, pentru a respecta reglementările publicate de Autoritatea Generală pentru Zakat și Taxe (GAZT) pe tema România prin în Arabia Saudită. După cum a anunțat GAZT, obiectivele principale ale mandatului de facturare electronică sunt de a oferi mai multă transparență, de a promova concurența loială și de a spori protecția consumatorilor.

Cine ar trebui să respecte reglementările privind facturarea electronică?

Persoanele impozabile rezidente în Arabia Saudită vor trebui să emită și să stocheze facturi, note de debit și note de credit în format electronic cu câmpuri de date predefinite pentru toate tranzacțiile lor. Cerințele se aplică și terților care emit facturi fiscale în numele persoanelor impozabile rezidente.

Definiția facturii electronice

O factură electronică este o factură fiscală emisă într-un format electronic structurat. Prin urmare, facturile scanate sau fotocopiate nu sunt considerate facturi electronice.

Cerințe tehnice pentru o factură electronică

Reglementările conțin cerințe preliminare pentru tehnologia de facturare electronică, inclusiv:

  • Capacitatea de a se conecta la internet și de a se integra cu sisteme externe prin utilizarea unui API (Application Programming Interface);
  • Abilitatea de a genera facturi și notele asociate acestora în format XML sau format PDF/A-3 (cu XML încorporat);
  • Compatibilitate cu toate cerințele și controalele aplicate în Arabia Saudită în ceea ce privește securitatea datelor sau a informațiilor sau securitatea cibernetică;
  • Abilitatea de a genera o ștampilă criptografică și un cod QR pentru fiecare factură și notă însoțitoare.
  • Capacitatea de a preveni frauda și de a dezvălui orice încercări de fraudă care ar putea fi inițiate de către un utilizator sau orice terță parte.

Potrivit proiectului de rezoluție emis de GAZT, oricărei persoane impozabile i se interzice utilizarea unei soluții de generare a facturii electronice care nu este conformă cu specificațiile și cerințele stabilite de GAZT.

Soluția de generare a facturii electronice poate fi verificată fie de către GAZT, fie de un terț, fie ar putea fi autocertificată de către persoana impozabilă care este supusă reglementărilor de facturare electronică.

Termenul limită pentru implementarea regulilor de facturare electronică

Contribuabilii vor trebui să fie pregătiți să emită, să primească și să stocheze facturi electronice până la data de 4 decembrie 2021. După această dată, toate companiile plătitoare de TVA trebuie să înceapă să emită și să stocheze facturi electronice, note de credit și note de debit pentru a justifica vânzarea de bunuri și servicii. Facturile vor fi emise prin sistemul GAZT pentru schimbul electronic de informații.

Încălcări și sancțiuni

Toate reglementările legate de facturile fiscale, așa cum se menționează în regulamentele de punere în aplicare a TVA din Arabia Saudită, vor fi aplicabile pe facturile electronice, precum și încălcările și penalitățile prevăzute de legea TVA.

Modelul de facturare electronică urmează să fie anunțat

Deocamdată, se lucrează încă la metoda prin care se va implementa facturarea electronică obligatorie. Oricare dintre modelele de mai jos poate fi adoptat:

  • Modelul de tip "Clearence" : facturile trebuie să fie aprobate de administrația fiscală înainte de schimbul între părțile comerciale;
  • Modelul de tip "Real-time reporting": facturile trebuie schimbate simultan și automat între părțile comerciale și raportate la administrația fiscală;
  • Modelul de tip "Interoperability": facturile trebuie schimbate electronic direct între părțile comerciale, iar furnizorii de software angajați vor raporta administrației fiscale datele rezultate.

Cum să te pregătești pentru această schimbare

Companiile din Arabia Saudită ar trebui să înceapă să se pregătească acum prin efectuarea unei evaluări a impactului noilor reguli de facturare electronică și a disponibilității lor de a se conforma noilor cerințe.

Tendința globală de digitalizare a proceselor de afaceri se accelerează și primii în adoptarea acestor tehnologii beneficiază de un avantaj competitiv net. De ce să nu profiți de această oportunitate pentru a-ți reevalua și digitaliza complet propriile procese? Începând cu facturarea electronică, le poți oferi clienților tăi o experiență fără fricțiuni și poți avea acces la date în timp real, informații despre afacerea ta și inteligență competitivă. Și cea mai bună parte: soluția se va amortiza foarte repede.

Te putem ajuta în călătoria digitală, indiferent în ce punct al traiectoriei te situezi. Începem prin a-ți evalua disponibilitatea de a respecta noul mandat. Apoi ne ocupăm de implementarea soluției de facturare electronică, cu cel mai mic nivel de perturbare a afacerii pe care o conduci.

Dincolo de facturarea electronică, afaceri de toate dimensiunile își pot debloca întregul potențial al digitalizării prin automatizare end-to-end. Soluția noastră Business Ecosystem Automation (BEA) compatibilă cu peste 200 de ERP-uri, nu numai că te va ajuta să fii conform, ci îți va oferi și vizibilitate în timp real asupra tuturor fluxurilor de afaceri. Și în plus, va înlesni generarea unui ROI rapid al investiției făcute. BEA îți permite preluarea controlului proceselor la nivelul întregului ecosistem de afaceri: conectându-te digital cu clienții, furnizorii, partenerii logistici, precum și instituțiile financiare și publice. Procesele de afaceri ar trebui să facă mai mult decât mutarea documentelor de plată și facturare; ele pot crea valoare reală și inteligență competitivă.

Share on: