sistemul national

ro e-transport

Sistemul național de monitorizare RO e-Transport presupune un schimb de informații cu sistemele informatice utilizate de fiecare întreprindere și sistemul RO E-Transport (gestionat de Ministerul Finanțelor, prin ANAF).

Ce este sistemul RO e-Transport?

Companiile din România care transportă articole sau produse considerate a avea un risc fiscal semnificativ sunt obligate să utilizeze noul sistem E-Transport. Sistemul urmărește traficul rutier cu scopul de a crește colectarea taxelor și impozitelor, de a preveni și combate comerțul ilicit si pentru asigurarea unei concurențe loiale și echitate fiscala. Sistemul RO E-Transport a fost creat în esență pentru a prevedea și reglementa mecanismele economice și politicile fiscale.

Începând cu 1 martie 2024pe lângă lista inițială de bunuri, se adaugă următoarele:
• Carne și organe comestibile, care se încadrează la codurile NC de la 0201 la 0210 inclusiv
• Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0302, 0304 și 0306
• Lapte și produse lactate; Ouă de păsări; Miere naturală; Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte, care se încadrează la codurile NC de la 0401 la 0407 inclusiv și 0409
• Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun, care se încadrează la codul NC 2401
• Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri "omogenizate" sau "reconstituite"; extracte și esențe de tutun, care se încadrează la codul NC 2403
• Produse care conțin tutun, tutun reconstituit, nicotină sau înlocuitori de tutun sau de nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman, care se încadrează la codul NC 2404

Tipuri de transporturi de bunuri cu risc fiscal ridicat (pentru partea de transport de pe teritoriul României) care se supun prevederilor sunt: 

 • transportul bunurilor provenite din achiziții și livrări intracomunitare;
 • transportul bunurilor provenite din importuri și exporturi;
 • transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul României;
 • transportul bunurilor provenite din tranzacții intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României.

Companiile trebuie să declare astfel obligatoriu prin sistemul RO E-Transport, transportul următoarelor tipuri de mărfuri ce se vor efectua pe teritoriul României:

 • Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
 • Fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
 • Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
 • Sare, sulf, pământuri și pietre, ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517
 • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
 • Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
 • Încălțăminte, ghete și articole similare, părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
 • Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214
e-Transport

Măsura ține cont și de orice transport efectuat cu vehicule rutiere pe teritoriul românesc ce au o greutate maximă autorizată de cel puțin 3,5 tone, care sunt încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat, cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau valoarea totală a transportului este mai mare de 10.000 lei, aferentă cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

Sistemul RO e-Transport utilizează următorul circuit informațional:

 1. Informații ce trebuiesc completate în declarațiile de transport: expeditor, beneficiar, denumire, caracteristici, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat.
 2. Aceste informații sunt colectate dintr-o varietate de sisteme IT specializate, precum: Enterprise Resource Planning, Transport Management System, Warehouse Management System etc.
 3. În cazul în care informațiile sunt conforme cu validările necesare după ce au fost completate în declarația de transport și au fost transmise la ANAF în formatul specificat, se generează un cod unic de transport (UIT).

Cum funcționează cu platforma noastră automatizată?

Se recomandă automatizarea proceselor atât pentru colectarea datelor necesare transmiterii declarațiilor de transport, cât și pentru preluarea, înregistrarea și utilizarea codurilor unice de transport pentru a se concentra pe fluxurile operaționale de business și pentru a evita alocarea de resurse umane suplimentare, necesare pentru noul flux de date. 

Complexitatea fluxurilor de informații este mai mare pentru companiile care externalizează logistica de transport și depozitare către furnizori 3PL, iar automatizarea în această situație este crucială pentru menținerea vitezei de operare. 

Pe scurt, automatizarea transferului de informații permite companiilor obligate să utilizeze RO E-Transport pentru a eficientiza toate operațiunile, evitând încetinirea sau chiar împiedicarea livrării mărfurilor.

Platforma DocProcess - soluția smart pentru implementarea sistemului RO E-Transport

Companiile românești care optează pentru utilizarea soluției digitale oferite de DocProcess au acces la un sistem simplu și inteligent, conceput pentru nevoile afacerilor din România și dezvoltat pentru eficacitate, viteză și accesibilitate prin procesul de automatizare. 

Avantajele utilizării platformei DocProcess sunt:

 • Indiferent de formatul fișierului în care se află documentele necesare (aviz, factură etc.), colectarea datelor se face automat prin orice tip de conexiune disponibilă (AS2, SFTP, HTTPS etc.); 
 • În cazul în care anumite date nu pot fi colectate automat, ele pot fi introduse și manual cu ajutorul unei interfețe web; 
 • Toate datele colectate sunt convertite conform cerințelor RO e-Transport, cum ar fi formatul câmpurilor cerute (unități de măsură, tari etc.) cât și formatul trimis pentru fiecare declarație de transport trimisă către ANAF (XML, UBL etc.); 
 • Aceleași verificări făcute de ANAF (structură, sintaxă etc.) se realizează automat și în platforma DocProcess înainte de transmiterea datelor către RO e-Transport pentru a verifica dinainte dacă toate datele introduse sunt corecte sau nu. În cazul unor erori se generează alerte detaliate pentru a rezolva rapid erorile și a retransmite datele cât mai repede;
 • Codul UIT generat de sistemul RO e-Transport, este trimis rapid către companii atât în format PDF sau XML, cât și în format numeric pentru completarea lui manuală pe documentul de transport; 
 •  În cazul în care serviciile de transport și depozitare sunt externalizate, platforma DocProcess asigură simplu, rapid și sigur transferul datelor între companii, furnizorii de servicii logistice și ANAF;
 • Platforma DocProcess automatizează fluxul de informații dintre angajații sau reprezentanții firmelor de servicii logistice, transport și depozitare, pentru orice fel de situație complexă precum organizarea de rute de transport multiple, operațiuni cross-docking sau descărcarea și încărcarea produselor înainte de a ajunge la destinația finală.

Resurse